Att vara flummig – vad innebär det egentligen?

Flummigt. Är det ens ett ord egentligen? Ja, det kanske inte står med i den svenska ordboken eller anses vara ett “riktigt ord” om man frågar experterna. Men samtidigt är det ett ord som många använder sig av idag, och det i flera olika sammanhang. Vissa tycker om när saker och ting är flummiga, medan andra rent ut sagt hatar det. Självklart finns det också personer som står mittemellan dessa två streck, som anser att det finns både gott och ont med det. 

Men vad innebär det egentligen att vara flummig, eller att något är flummigt? Med tanke på denna hatkärlek för ordet kan det vara svårt att förstå vad flummigt är om man tidigare inte stött på det, precis lika svårt som det kan vara att förstå vad tjänsten Funnel erbjuder för någon som aldrig har använt sig av en digital plattform tidigare.

Luddigt, oklart och okonkret

Ett sätt att försöka förklara ordet flummigt på är att det kan liknas vid ordet okonkret, eller oklart eller luddigt. Ett ämne som till exempel brukar beskrivas som flummigt är filosofi, speciellt av dem som inte själv förstår sig på ämnet eller som har grävt djupare ner i det. 

Att något (eller någon) är flummig behöver som sagt inte vara dåligt, utan det kan även vara bra. Genom att agera lite mer flummigt säger du ifrån från tankegången om att allt ska vara perfekt, vilket kan vara rätt skönt. Detta är bara ett av positiva exempel på ordets mening.